hạt giống bí

Hiển thị tất cả 13 kết quả

 • Hạt giống bí hạt đậu quả dài F1 – Hạt giống giá sỉ

  23.000
  Thêm vào giỏ hàng
 • Hạt giống bí đỏ da cóc – Hạt giống giá sỉ

  28.000
  Thêm vào giỏ hàng
 • Hạt giống bí sặt cao sản (bí xanh) – Hạt giống giá sỉ

  19.000
  Thêm vào giỏ hàng
 • Hạt giống bí ngô khổng lồ – Hạt giống giá sỉ

  23.000
  Thêm vào giỏ hàng
 • Hạt giống bí đao chanh (bí đao thanh trúc) – Hạt giống giá sỉ

  23.000
  Thêm vào giỏ hàng
 • Hạt giống bí đỏ tròn lai cao sản – Hạt giống giá sỉ

  18.000
  Thêm vào giỏ hàng
 • Hạt giống Bí ngô mật – Hạt giống giá sỉ

  28.000
  Thêm vào giỏ hàng
 • Hạt giống Bí hạt đậu trái ngắn F1 – Hạt giống giá sỉ

  16.000
  Thêm vào giỏ hàng
 • Hạt giống bí siêu ngọn – Hạt giống giá sỉ

  16.000
  Thêm vào giỏ hàng
 • Hạt giống bí ngòi xanh – Hạt giống giá sỉ

  21.000
  Thêm vào giỏ hàng
 • Hạt giống bí ngòi vàng – Hạt giống giá sỉ

  18.000
  Thêm vào giỏ hàng
 • Hạt giống bí ngô mini tí hon – Hạt giống giá sỉ

  23.000
  Thêm vào giỏ hàng
 • Hạt giống bí đĩa bay – Hạt giống giá sỉ

  23.000
  Thêm vào giỏ hàng