Hạt giống cải

Hiển thị tất cả 15 kết quả

 • Hạt giống Cải thảo F1 – Hạt giống giá sỉ

  19.000
  Thêm vào giỏ hàng
 • Hạt giống rau cải xoong

  22.000
  Thêm vào giỏ hàng
 • Hạt giống rau cải xoăn kale – Hạt giống giá sỉ

  23.000
  Thêm vào giỏ hàng
 • Hạt giống rau cải làn (cải rổ) – Hạt giống giá sỉ

  23.000
  Thêm vào giỏ hàng
 • Hạt giống rau cải ngồng – Hạt giống giá sỉ

  16.000
  Thêm vào giỏ hàng
 • Hạt giống rau cải mơ lùn (cải mơ đăm) – Hạt giống giá sỉ

  14.000
  Thêm vào giỏ hàng
 • Hạt giống rau cải mơ hoàng mai – Hạt giống giá sỉ

  14.000
  Thêm vào giỏ hàng
 • Hạt giống rau cải mèo – Hạt giống giá sỉ

  13.000
  Thêm vào giỏ hàng
 • Hạt giống rau cải mầm đá – Hạt giống giá sỉ

  23.000
  Thêm vào giỏ hàng
 • Hạt giống rau cải bẹ đông dư (cải bẹ muối dưa) – Hạt giống giá sỉ

  16.000
  Thêm vào giỏ hàng
 • Hạt giống rau cải cúc nếp – Hạt giống giá sỉ

  16.000
  Thêm vào giỏ hàng
 • Hạt giống rau cải chíp (cải chít) – Hạt giống giá sỉ

  16.000
  Thêm vào giỏ hàng
 • Hạt giống rau cải cầu vồng – Hạt giống giá sỉ

  23.000
  Thêm vào giỏ hàng
 • Hạt giống rau cải bó xôi (rau bina, rau chân vịt) – Hạt giống giá sỉ

  14.000
  Thêm vào giỏ hàng
 • Hạt giống rau cải bẹ mào gà – Hạt giống giá sỉ

  14.000
  Thêm vào giỏ hàng